Hatékony objektumvédelem – rendszerszemlélettel

Nemrégiben ipari objektumok biztonsági vezetőinek körében készült egy felmérés, amely a biztonságvédelem főbb elvárásait kutatta. A leggyakrabban elhangzott igények a következő kifejezések köré csoportosíthatók:

  • A biztonsági szint emelése az élőerő és a biztonságtechnikai rendszerek kombinációjával
  • Ismeretlen eredetű hiányok okainak felderítése
  • Adat-, információ és titokvédelem
  • Közvetlen és folyamatos kapcsolattartás a megbízó és a szolgáltató között
  • Biztonsági audit és kockázatelemzés: folyamatátvilágítás, folyamatszabályozás, optimalizálás

A fenti listából kiolvasható komplex elvárásoknak csak komplex megoldással lehet megfelelni. Ezért a Justice Security létrehozta a COSS, azaz Complex Object Security System elnevezésű biztonságvédelmi rendszert – kifejezetten ipari objektumok őrzésére. A rendszer két pillére a megnyugtató értékvédelem és a mérhető hatékonyság. Ezek alapján állítottunk össze a rendszer elemeit: Élőerős őrzés. Alapszolgáltatás magas szinten. Ennek hatékonyságát a kiválasztási, a képzési és az ellenőrzési módszereink biztosítják. Tudás és tapasztalat segíti munkatársainkat minden helyzetben. Biztonságtechnikai eszközök. Az ipari objektumoknál ma már alapkövetelmény a színvonalas épületfelügyeleti rendszer (video megfigyelés, tűzjelző és riasztórendszer), távfelügyelettel támogatva. A JUSTICE Security azonban számos saját fejlesztésű biztonságtechnikai rendszerrel rendelkezik. Az egyedi fejlesztések közül említést érdemel a JUSTRec (videorögzítő rendszer), a JUSTInTime (szolgálatszervező alkalmazás), a Heuréka (okostelefon alkalmazás) és a POSeidon (kasszafelügyeleti rendszer). Magánnyomozás. Régi igazság, hogy a bizonytalanság a legrosszabb. Ezért esetenként szükségessé válhat a munkatársak, az üzletfelek vagy a versenytársak ellenőrzése, az ismeretlen eredetű leltárhiányok okainak felderítése, piaci rendellenességek elemzése. A lehallgatás felderítés hatósági engedélyköteles tevékenység. A rosszakarók által könnyen és olcsón elhelyezhető „poloskák” lokalizálását speciális eszközökkel és profi szakemberekkel biztosítjuk. A „pásztázás” vagy poloskakereső művelet három szintje a vizuális, a rádiófrekvenciás és a hőkamerás felderítés. Biztonságtudatos szemlélet kialakítása. Az emberi erőforrás biztonsági kockázata csökkenthető vagyon- és biztonságvédelmi oktatással.   A tapasztalt biztonságvédelmi vezetők számára bizonyára nyilvánvaló, hogy a COSS (Complex Object Security System) bevezetése nem költség, hanem biztosan és rövidtávon megtérülő befektetés. Az erős piaci verseny által lecsökkentett árak csak még hatékonyabbá tették a COSS alkalmazását, hiszen a minőségből nem engedünk. A JUSTICE Security ügyfelei által tapasztalható eredmények:

  • A rendszerszemléletű biztonságtechnikai fejlesztés segítségével csökkenthető az élőerős őrzés aránya, így közép- és hosszútávon jelentős megtakarítás érhető el.
  • A külső és belső kockázatok és elkövetők pontosan azonosíthatóak
  • Jelentősen javulnak a leltári eredmények
  • Költséghatékony, a kor kihívásainak megfelelő, a változó biztonsági szinthez dinamikusan alkalmazkodó védelmi szolgáltatást biztosítunk

  Mindezek alátámasztására a legjobb bizonyíték ügyfeleink elégedettsége és hűsége.

Comments are closed