Az online közvetítő szolgáltatók mint az információhoz való hozzáférés új kapuőrei

Megjelent Dr. Bartóki-Gönczy Balázs PhD. gazdasági és jogi igazgatónk első könyve, amelyben azt vizsgálja, hogy az online platformokat üzemeltető óriásvállalatok milyen szerepet töltenek be az információ eljuttatásában, rangsorolásában és megjelenítésében. A könyvből arra is választ kapunk, hogy ezzel hogyan befolyásolhatják a felhasználók online életét, véleményformálását, illetve, hogy az állam ezekre a problémákra milyen módon reagálhat.
Egy emberként örülünk, és gratulálunk Balázsnak!

A könyv témája:

Az internet által generált újabb ipari forradalom talán legfontosabb szereplői azon piaci óriásvállalatok, akik segítenek az információ eljuttatásában, rangsorolásában, megjelenítésében. E „közvetítő” szerep nem csak gazdasági hatalmat ad e szolgáltatóknak, de lehetőséget biztosít arra, hogy a személyre szabják az online életét a felhasználóiknak és meghatározhassák, hogy az mit lásson. A szereplők tehát újak, azonban a velük szemben támasztott aggodalom a régi: vajon-e szolgáltatók nem élveznek-e túl nagy és főleg túl korlátlan hatalmat afelett, hogy eldöntsék mely információhoz, tartalomhoz férünk hozzá, ezáltal befolyásolva nem csak gazdasági döntéseinket vagy ízlésünket, de akár politikai véleményünket is? A könyv célja azt megvizsgálni, hogy vajon az információhoz való hozzáférés új, szabályozás alatt nem álló kapuőrei milyen módon járulnak hozzá a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlásához, illetve ezzel egyidőben, milyen valós fenyegetést jelentenek erre nézve. Ez alapján pedig mérlegelem, hogy vajon indokolt-e, lehetséges-e az állami beavatkozás és erre milyen eszközök állnak rendelkezésre.

Megjelent cikk a Facebook-on

Comments are closed